Monday, July 15, 2024
Dịch vụ bản đồ hóa công trình ngầmDịch vụ đánh giá cấu trúc địa chất

Dịch vụ lập bản đồ địa hình đáy biển sông hồ

4.6/5 - (10 votes)

Thành lập bản đồ địa hình đáy biển sông hồ?

Sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica hoặc bộ thiết bị RTK để định vị các điểm móc cần đo.

Sử dụng thiết bị đo sâu hồi âm để khảo sát toàn bộ khu vực cần đo bố trí theo ô lưới, tổng hợp các mặt cắt đo sâu để vẽ bình đồ đáy vùng nước bằng phần mềm chuyên dụng 3D

Vẽ bình đồ hiện trạng địa hình đáy dưới nước bằng phần mềm 3D                                                                   

Lập bản đồ địa hình đáy biển sông hồ
Lập bản đồ địa hình đáy biển sông hồ

Ứng dụng quan trọng trong công tác nghiên cứu lĩnh vực dưới nước?

+ bản vẽ đường đồng mức độ sâu đáy vùng nước phục vụ các công trình thủy điện, cảng biển

+ đánh giá các mức độ rủi ro có khả năng xảy ra cho các công trình ngầm dưới đáy biển sông hồ

+ ứng dụng nghiên cứu sinh vật, khảo cổ học dưới sông, biển, hồ 

+ hải đồ thực trạng đáy sông cho vận tải đường thủy

+ tính toán khối lượng cần thực hiện cho việc mở rồng, đào mới kênh rạch

Thiết bị sử dụng để khảo sát địa hình đáy biển sông hồ

Ứng dụng công nghệ chirp Sonar Garmin mới nhất, lưu trữ số liệu, ghi hình trực tiếp

Kết hợp các phần mềm chuyên dụng khác để phân tích số liệu về sau

Đưa tọa độ lên google map để phát họa vị trí trực quan

Sự chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư khảo sát địa hình đáy biển?

TS. Nguyễn Xuân Khá người đã có trên 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát địa vật lý, cùng với các kỹ sư trường đại học Bách Khoa TP. HCM sẽ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, phù hợp với kỹ thuật mới hiện tại trên nền tản uy tín, hiệu quả, tiết kiệm.

Ctrl-A and Copy Node-RED flows of RS232 to TTL Raspberry pi Node-RED

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *