Monday, July 15, 2024
Dịch vụ thí nghệm địa vật lý

Đo điện trở suất hố khoan

5/5 - (4 votes)

Đo điện trở suất hố khoan (tiếng AnhResistivity log) là thành phần chủ chốt của Địa vật lý hố khoan, thực hiện dựa cơ sở lý thuyết của Thăm dò điện trở, với hệ cực đo bố trí trong đầu thu ở hố khoan, nhằm thu được thông tin điện trở suất của đất đá.

Dựa trên thông tin điện trở suất, kết hợp với thông tin khác, từ đó phân chia đất đá theo thành phần, tính chất và trạng thái.

– Mục tiêu: xác định ranh giới và giá trị điện trở suất từng lớp.

– Nhiệm vụ : thực hiện đo điện trở suất dọc thành lỗ khoan tại khu vực khảo sát, thu thập số liệu, phân chia điện trở suất dọc thành giếng khoan.

Sau quá trình thực hiện đo đạc ngoài thực địa và xử lý, phân tích số liệu trên máy tính chúng tôi thu được các kết quả đo đạc và kết quả phân tích xử lý số liệu tại vị trí giếng đo điện trở suất dọc thành giếng khoan.

Đo điện trở suất giếng khoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *