Saturday, April 13, 2024
Dịch vụ đánh giá cấu trúc địa chất

Dò tìm hố sụt dưới bề mặt công trình

5/5 - (2 votes)

Để dò tìm và đánh giá hố sụt dưới bề mặt công trình, có một số phương pháp và công nghệ khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là một số kỹ thuật phổ biến:

 1. GPR (Ground Penetrating Radar) để dò tìm hố sụt :

  • GPR sử dụng sóng radar để xuyên qua đất và tạo hình ảnh của cấu trúc dưới mặt đất.
  • Có thể phát hiện được hố sụt, đám đất sụt, và các không gian trống.
 2. Thăm Dò Âm Thanh (Acoustic Detection):

  • Sử dụng thiết bị thăm dò âm thanh để nghe tiếng sóng âm phát ra từ vùng đất trống hoặc có sự sụt giảm.
  • Có thể được sử dụng để xác định vị trí của hố sụt.
 3. Đo Độ Sâu Mặt Đất (Ground Level Measurement):

  • Đo độ sâu mặt đất tại các điểm khác nhau để xác định sự sụt giảm của đất.
  • Các độ sâu không đồng đều có thể là dấu hiệu của hố sụt.
 4. Sử Dụng Drone và Công Nghệ LIDAR:

  • Sử dụng drone với công nghệ LIDAR để tạo ra mô hình 3D của đất và phát hiện sự sụt giảm hoặc đám đất sụt.
 5. Thăm Dò Bằng Kết Cấu Trên Bề Mặt (Surface Structure Investigation):

  • Kiểm tra các dấu hiệu bề mặt như nứt, chuyển động không bình thường của bề mặt đất.
  • Các biểu hiện này có thể chỉ ra sự sụt giảm dưới đất.
 6. Kiểm Tra Bản Đồ Công Trình (Review Construction Drawings):

  • Kiểm tra bản đồ công trình và các bản vẽ thiết kế để xem liệu có bất kỳ vấn đề gì về đất đai đã được dự đoán hay không

Kết quả công tác dò tìm hố sụt?

Xác định được các vị trí có nghi cơ sụt lún.

Phát hiện vị trí hố sụt
Phát hiện vị trí hố sụt
Hố sụt lún bên dưới nền đường
Do tìm hố sụt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *