Friday, April 12, 2024
Dịch vụ đánh giá cấu trúc địa chất

Khoan nòng đôi lấy mẫu đá

4.8/5 - (5 votes)

Công tác khoan nòng đôi, nòng ba lấy mẫu đá được tiến hành:

Trong những trường hợp đặc biệt khoan trên đồi đá hoăc khoan lấy mẫu ở những khu vực hiểm trở bạn cần một đồi khoan chuyên nghiệp để hoàn thành nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu khoan mẫu nguyên vẹn bằng nòng đôi, nòng ba.

  • Điều tra tổng quát sự phân bố của các lớp đất, đá theo chiều sâu trong khu vực công trình.
  • Thu thập và xác định chỉ tiêu cơ lý của đất, tính chất đồng nhất và khả năng chịu lực của đất đá tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm.
  • Thiết lập mặt cắt địa chất công trình, xác định cường độ chịu lực của các lớp đất đá để cung cấp số liệu cho nhà thiết kế để chọn loại và kích thước móng.
  • Xác định các đặc trưng của nước dưới đất có ảnh hưởng đến thiết kế thi công và sử dụng công trình, cũng như các tính chất ăn mòn của nước đối với nước các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép.
Mũi khoan nòng đôi, nòng ba
Mũi khoan nòng đôi, nòng ba

Công tác khảo sát địa chất sẽ được thực hiện theo Tiêu Chuẩn Việt Nam, hoặc ASTM  lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng các loại mẫu đá nguyên dạng.

Yêu cầu sử dụng ống lấy mẫu nòng đôi, nòng ba cho mẫu đất cứng và đá để tránh bị xáo động mẫu.

Quay phim hụp hình tất cả các mẫu và thể hiện trong báo cáo khảo sát địa chất.

Chỉ số chất lượng (%RQD) và cường độ (trạng thái khô và bão hòa) của đá theo tiêu chuẩn hiện hành

Hình ảnh mẫu đá hiện trường Tại Mũi Dinh Ninh Thuận

Khoan lấy mẫu đá ở Mũi Dinh Ninh Thuận

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *