Friday, April 12, 2024
Dịch vụ bản đồ hóa công trình ngầmDịch vụ đánh giá cấu trúc địa chất

Phát hiện đánh giá nền đường sụt lún, nứt, hố tử thần

5/5 - (4 votes)

1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NỀN ĐƯỜNG BỊ SỤT LÚN, NỨT, HỐ TỬ THẦN

Phát hiện đánh giá nền đường bị nứt, sụt lún, hố tử thần?

Chủ đầu đang có nhu cầu tìm giải pháp đánh giá cấu trúc địa chất để khắc phục sự cố
nứt, sụt lún nền đường. Đơn vị tư vấn và thi công Công ty TNHH Nghiên cứu khoa học ứng dụng Mỹ Sơn đưa ra 2 phương pháp khảo sát địa vật lý kết hợp.

Khảo sát mặt cắt ảnh điện nhằm đánh giá cấu trúc địa chất dựa trên phương diện điện trở suất, và radar xuyên đất phát hiện hố sụt nông để sớm đưa ra giải pháp thiết kế khắc phục công trình tối ưu nhất.

2. MỤC ĐÍCH

Đánh giá cấu trúc địa chất, môi trường đất bất đồng nhất, phát hiện hố sụt.

3. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN PHÁT HIỆN NỀN ĐƯỜNG SỤT LÚN NỨT, HỐ TỬ THẦN

Khảo sát nhằm đưa ra các hình ảnh hai chiều của môi trường bên dưới mặt đất:
– Đo mặt cắt ảnh điện điện trở suất 2D xác định bề dày lớp phủ, hình dạng cấu trúc phân
lớp địa chất, các dị thường bất đồng nhất theo tài liệu minh giải kết quả đo điện.
– Sử dụng thiết bị radar xuyên đất để đưa ra mặt cắt 2-D môi trường bên dưới để xác định
vị trí các dị thường có khả năng liên quan đến môi trường bất đồng nhất, hố sụt.
– Lập báo cáo

4. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NỀN ĐƯỜNG SỤT LÚN NỨT

4.1 Khảo sát mặt cắt ảnh điện phát hiện nền đường sụt lún nứt hố tử thần

4.1.1 Nguyên lý hoạt động ERT
Tiến hành đo mặt cắt ảnh điện (ERT) nhằm xác định các đặc điểm khác nhau của cấu trúc địa
chất, vật thể dựa trên phương diện điện trở suất.
ERT là phương pháp tập hợp nhiều điểm đo điện trở suất theo
phương pháp Wenner để tạo
thành mặt cắt điện 2D, phương pháp 4 cực: C1, C2 cực phát dòng, và P1, P2 là cực thu để đo
hiệu điện thế.

ERT này được thực hiện bởi số lượng lớn các điện cực, được kết nối với cáp đa lõi. Một máy máy tính xách tay cùng với bộ chuyển cực được sử dụng để chọn bốn điện cực có liên quan cho mỗi phép đo.

Phương phát đo ảnh điện wenner
                                              Phương phát đo ảnh điện wenner

4.1.2 Thiết bị đo mặt cắt ảnh điện đánh giá nền đường sụt lún nứt, hố tử thần

1. Hệ thống đo KYORITSU lund system: 01
2. Cuộn cáp đo ảnh điện: 02
3. Điện cực không phân cực: 70
4. Thiết bị GPS-RTK: 01
Kết hợp với máy tính để mô phỏng mặt cắt 2-D.

4.1.3 Quy trình thực hiện

Công tác khảo sát bao gồm 2 quá trình:
Khảo sát tại hiện trường nhằm thu thập số liệu.
1: Tiến hành khoanh vùng, bố trí tuyến khảo sát.
2: Kiểm tra máy và cài đặt thông số vận hành máy phù hợp
3: Tiến hành khảo sát, thu thập tọa độ vị trí các cọc
4: Nhập số liệu gửi về văn phòng xử lý
Phân tích, xử lý kết quả bằng phần mềm để mô phỏng mặt cắt 2D tại văn phòng

4.2 Radar xuyên đất

4.2.1 Nguyên lý khảo sát radar xuyên đất

Khảo sát radar xuyên đất (GPR) dựa trên nguyên lý sóng điện từ. Sóng điện từ lan truyền vào
vật chất bên dưới mặt đất, nếu nó gặp các bất đồng nhất hoặc các mặt ranh giới giữa các môi
trường có tính chất điện khác nhau, một phần năng lượng sẽ phản xạ hoặc tán xạ trở lại mặt đất trong khi phần năng lượng còn lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.

Sóng phản xạ lại được ghi nhận bởi anten thu và lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị để sử dụng cho việc xử lý và phân tích về sau.

4.2.2 Thiết bị đo radar xuyên đất

Thiết bị GPR Quantium Imager Q4 300 (USRADAR-Mỹ) là một hệ thống có chức năng phát
hiện các dị thường bất đồng nhất, công trình ngầm dựa trên nguyên lý sóng điện từ phản xạ. Đặc trưng thiết bị là sử dụng anten 3 tần số, cho phép xác định đồng thời dị vật ở nông và sâu tại cùng thời điểm, tùy vào điều kiện môi trường mà độ sâu khảo sát thay đổi.

5. Kết quả khảo sát mặt cắt ảnh điện

5.1.1 Kết quả khảo sát đánh giá nền đường bị sụt lún nứt, hố tử thần

Khu vực khảo sát có giá trị điện trở suất thấp dao động trong một giới hạn từ vài Ohm.m đến vài trăm ohm.m. Ứng với thông số điện trở đã đo chứng tỏ khu vực khảo sát nằm trên lớp phù sa trẻ bở rời, nền đất trầm tích yếu, khi vật liệu san lấp không đồng đều sẽ tạo thành các vị trí cố kết không đều, dẫn đến cấu trúc địa chất lớp mặt sâu đến 10m trong khu vực có tính bất đồng nhất.

Ứng dụng thăm dò điện đánh giá nền đường bị sụt lún nứt, và hố tử thần
Ứng dụng thăm dò điện đánh giá nền đường bị sụt lún nứt, và hố tử thần

Kết quả radar xuyên đất đã phát hiện các dị thường liên quan đến nền đường nhựa bị lún nhẹ,
biến dạng. Chưa phát hiện các dị thường liên quan đến hố sụt sâu.

Liên hệ tư vấn hotline Mr. Nam 0963 247 151

Ứng dụng radar xuyên đất (georadar) xác định nền đường bị sụt lún nứt hố tử thần
Ứng dụng radar xuyên đất (georadar) xác định nền đường sụt lún nứt hố tử thần

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *