Saturday, April 13, 2024
Dịch vụ thăm dò siêu âm nước ngầm

Siêu âm mạch nước ngầm

5/5 - (6 votes)

Tại sao cần phải có dịch vụ siêu âm mạch nước ngầm?

Thông thường mọi người nghĩ rằng khoan giếng càng sâu, càng đường kính lớn thì sẽ khai thác được lưu lượng nước ngầm lớn nhưng thực chất là tùy vào điều kiện địa chất từng khu vực.

Nhiều khu vực chỉ cần khoan 12m là đã đủ lưu lưu lượng sử dụng, vì đã khoan đúng khu vực gom nước hay còn gọi là mạch nước chính. Đôi khi công tác khoan quá sâu có khả năng làm thủng tầng nước hiện có, vì tầng trên là đá chứa nước, tầng dưới là đá thoát nước.

Đối với các giếng khoan công nghiệp lớn, cần lưu lượng khai thác lớn, kế hoạch khoan giếng ban đầu chưa triển khai siêu âm xác định tầng nước, khi đó tầng chứa nước đang lớn và chưa được sử dụng nhiều, nên đôi khi chỉ khoan rìa mạch nước thì khả năng khai thác ban đầu đã đủ lưu lượng, nhưng sau một thời gian sử dụng tầng  chứa nước sẽ bị hụt nước, gây thiếu nước sử dụng và cần  phải khoan giếng mới làm lãng phí tiền và thời gian về sau, doanh nghiệp cần chú ý.

Trước các hiện trạng trên công ty TNHH Nghiên Cứu Khoa Học Ứng Dụng Mỹ Sơn đã áp dụng công nghệ kỹ thuật hiệu quả nhất là khảo sát mặt cắt ảnh điện trước khi khoan nhầm:

Khoanh vùng khu vực tiềm năng nước ngầm

Xác định vị trí khoan tối ưu nhất

Độ sâu khoan phù hợp

Phạm vi tầng chứa nước có khả năng

Đánh giá mức độ tiềm năng nước ngầm khu vực

Tính toán các thông số thủy văn và hoàn thiện giếng

Siêu âm mạch nước ngầm
Siêu âm mạch nước ngầm

Cung cấp dịch vụ khoan giếng:

Sau khi thực hiện công tác khảo sát siêu âm mạch nước trên bề mặt, dựa vào kết quả phân tích, nếu khu vực được đánh giá khả năng dị thường có tiềm năng nước ngầm lớn. Thì khách hàng có thể hợp tác với công ty chung tôi khoan giếng và hoàn thiện giếng để cho được lưu lượng nước tốt nhất

Vị trí khoan giếng khảo sát cho lưu lượng tối ưu nhất
Vị trí khoan giếng khảo sát cho lưu lượng tối ưu nhất

Dịch vụ hoàn thiện giếng khai thác?

 Thí nghiệm bơm hút để xác định các thông số thủy văn:

+ độ thấm

+ hệ số nhả nước

+ độ hạ thấp mực nước cho phép

+ lưu lượng bơm hút cho phép, và tư vấn loại bơm mà khách hàng nên sử dụng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn: tư vấn kỹ thuật 0963 247 151

Đội ngũ nhân sự thực hiện siêu âm mạch nước ngầm?

Ts. Nguyễn Xuân Khá chuyên ngành khảo sát địa vật lý, chủ nhiệm công tác khảo sát thăm dò ảnh điện

và các kỹ sư trường đại học Bách Khoa TP.HCM sẽ thực hiện công tác hiện trường thu thập số liệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *