Monday, July 15, 2024

Thí nghiệm địa chấn hố khoan (Seismic Test)

5/5 - (2 votes)

1. Thí nghiệm địa chấn hố khoan (Seismic Test) là gì?

 Thí nghiệm địa chấn hố khoan để xác định tốc độ truyền:

sóng dọc (P Wave) Vp, và  sóng ngang (Shear Wave) hoặc  sóng mặt (Surface Wave) Vs

Nhằm tính toán các thông số sau:

+ xác định tính cơ lý đàn hồi của các lớp đất đá ở trạng thái tự nhiên.

+ Tính toán kháng chấn … phục vụ thiết kế công trình chịu động đất.

 2. phường pháp thí nghiệm địa chấn hố khoan cơ bản 

cả 2 phương pháp đều đo trong giếng khoan

  • Thí nghiệm sóng truyền xuống (Seismic Down-Hole Test) được dùng nhiều ở Việt Nam.

Áp dụng tiêu chuẩn ASTM D7400-08.  

Nguồn sóng truyền được tạo ra từ búa và đe gỗ và đe sắt gây chấn động.

Sóng P và S được tạo ra khi đập búa lên đe gỗ được truyền trong môi trường đất đến các geophone.
Geophone thu được sử dụng trong phép đo là các geophone 3 chiều giống nhau.

Mỗi một geophone 3 chiều được tổ hợp bởi 2 geophone ngang và 1 geophone dọc. Hai geophone ngang được bố trí thẳng góc với nhau và nằm trong một phẳng nằm ngang, trong khi đó geophone đứng được bố trí thẳng góc với mặt phẳng nằm ngang. Đáp ứng tần số của các geophone nằm trong khoảng từ 10Hz đến hàng trăm Hz đủ để thoả mãn việc ghi nhận các sóng dao động đàn hồi nằm trong dãi tần số cần quan tâm.

Các geophone được gắn vào một bảng đế, phía sau bảng đế có gắn một túi hơi liên thông với trên mặt bởi một ống hơi được dùng để ép chặt các geophone vào thành lỗ khoan trong quá trình đo.

thí ngiệm địa chấn sóng truyền xuống (Seismic Down-Hole Test)
     Thí ngiệm địa chấn sóng truyền xuống (Seismic Down-Hole Test)
  • Thí nghiệm sóng xuyên giữa các hố khoan (Seismic Cross-Hole Test)

Áp dụng tiêu Chuẩn ASTM D4428/ D4428M-91.

Phương pháp crosshole được thực hiện nhằm ghi nhận sóng đàn hồi trong khoảng môi trường giữa 2 hố khoan, tại các chiều sâu và khoảng cách lựa chọn.

Nguồn dao động và máy thu (geophone) được đặt ở cùng một cao độ ở các lỗ khoan trong mỗi lần đo.

Việc sử dụng hệ thống thu phát theo một phương quy ước nối tiếp nhau tạo hiệu quả tối đa cho việc đo đạc vận tốc sóng tại hiện trường theo phương tỏa tia. 

Thí nghiệm địa chấn Sóng xuyên giữa các hố khoan (Seismic Cross-Hole Test)
    Thí nghiệm địa chấn sóng xuyên giữa các hố khoan (Seismic Cross-Hole Test)

 

Thiết-bị-thí-nghiệm-địa-chấn
                             Thiết bị thí nghiệm 
Thí nghiệm địa chấn hố khoan
                                                Hình ảnh hiện trường

Đồ thị kết quả đo:

kết quả thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm