Friday, April 12, 2024

Xác định vị trí cáp ngầm bị đứt, sự cố

5/5 - (3 votes)

Dịch vụ dò tìm xác định vị trí cáp ngầm, dây điện ngầm bị đứt, sự cố?

       Ứng dụng công nghệ georada để xác định vị trí cáp ngầm, đường ống ngầm

       Ứng dụng nguyên lý cảm ứng điện từ dò tìm đoạn cáp đang bị dứt, sự cố 

Hình ảnh xác định cáp ngầm bị sự cố tại các dự án đã thực hiện 

Xác định đoạn cáp ngầm bị sự cố, bị đứt bẳng georada
Xác định đoạn cáp ngầm bị sự cố, bị đứt bẳng georadar
                                                                     

Dò-tìm-ống-cáp-ngầm
Siêu âm đoạn cáp bị đứt

4. Kết quả 

 Sau công tác siêu âm xác định đoạn cáp gặp sự cố, đội kỹ thuật đấu nối khắc phục sự cố sẽ khai đào như hình bên dưới:

Đoạn cáp ngầm phát hiện bị sự cố
Đoạn cáp ngầm phát hiện bị sự cố

 

Ctrl A and Click copy for Node red flows: Rotary encoder PLC S7-1200 Interfacing with Raspberry pi Node RED